25 April 2017

Info mengenai Pelan Takafulink (Takafulink dan Takafulink Cerdik serta Medical Card)

ANDA MENCARI PLAN MEDICAL CARD, TAKAFUL ATAU INSURANCE?...Layari blog saya, In sha Allah Anda akan memperolehi maklumat yang dicari. Untuk penerangan lanjut, boleh hubungi saya di 019-323 2121 (Aziz Riadi-Coach Takaful #1 di Malaysia)Latest Updatess!!!.....Software utk SQS Ver 3.3.1 (MARCH 2017)...sedia utk didownload....sila click link download ini atau image download di bawah.________________________________________________________________

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera kepada pengunjung sekalian....
Selamat datang kepada anda semua. Laman ini direka khas untuk sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai pelan-pelan takaful dari Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN). Antara maklumat yang anda boleh perolehi :
Kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelan Takaful PruBSN ini, boleh hubungi saya di 019-323 2121 (Aziz) atau email : abdriadi@prupartner.com.my.

Selain itu, kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi Agent PruBSN Takaful secara Part Time / Full Time, juga boleh hubungi saya seperti yang tertera di atas. Sertai kami, syarikat yang sentiasa mendengar dan memahami..."We Understand, We Care"..

Kami membantu merealisasikan impian anda untuk menjadi JUTAWAN dalam industri takaful di Malaysia.Pengumuman : Quotation untuk Takafulink SQS Ver 3.3.1 (MARCH 2017) sedia untuk di download.....


Kepada pembaca2 yang belum jadi agent, berminat nak jadi agent dan tambah income....contact saya segera, latihan akan diberikan secara percuma....HUBUNGI.. 019-323 2121 (Aziz Riadi)
 
Banner Fb Page Version 2.1

HIBAH dan APA YANG ANDA PERLU TAHU...

Wasiat - Phamplet MAIS.004


HIBAH

Hibah adalah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan.

Dalil Hibah
Firman Allah SWT yang bermaksud: “.... Dan memberi harta yang dikasihinya kepada keluarga terdekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan, ……”
(Surah Al-Baqarah:17)

Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Saling memberi hadiahlah kamu nescaya kamu akan saling sayang-menyayangi.”
(Riwayat Al-Bukhari)

Kadar Harta Yang Boleh Dihibah

Hukum Syarak memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk melakukan pemberian tanpa terikat kepada kadar tertentu. Bahkan, menurut ijmak, adalah harus bagi pemilik harta yang waras fikirannya menghibahkan keseluruhan hartanya. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya berlaku adil kepada anak-anak sebagimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Bertaqwalah kepada Allah s.w.t., dan berlaku adillah sesama anak-anak kamu.
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Elemen Qabd dalam hibah

Qabd adalah tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadikan barang itu milikannya. Qabd merupakan keperluan kepada hibah itu berkuatkuasa dan menerima hibah melakukan tasarruf. Hibah yang berlaku hanya dengan akad ijab dan kabul sahaja antara pemberi hibah dan penerima hibah tanpa wujudnya qabd adalah dianggap sebagai belum berkuatkuasa.

Hibah Semasa Marad al-Maut

Pemberi hibah yang ingin melakukan hibah dalam keadaan marad al-maut iaitu keadaan di mana pemberi hibah sakit tenat, sakit yang membawa kepada kematian atau sakit yang menyebabkan dia tidak mampu melaksanakan urusan hariannya, maka hibahnya tidak boleh melebihi daripada satu pertiga hartanya dan tidak boleh dihibahkan kepada ahli waris. Sekiranya ia berlaku sedemikian iaitu melebihi daripada satu pertiga harta dan diberikan kepada ahli waris sama ada kurang dari satu pertiga atau lebih maka ia tertakluk kepada keizinan atau persetujuan daripada waris yang lain.
Pembatalan Hibah

Hukum asal hibah adalah memberikan implikasi pemilikan yang lazim. Oleh itu pembatalan hibah adalah tidak boleh dilakukan. Ia sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.
(Riwayat Al-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi)

Pengurusan Hibah

Hibah boleh diuruskan oleh sama ada wasi, pewaris atau badan amanah yang dilantik mengurus atau melaksanakan hibah. Proses pelaksanaan hibah bukan sesuatu yang mudah dan memerlukan masa dan pengetahuan mengenainya. Cuma apa yang bagus adalah, sekiranya proses membuat hibah tersebut dibuat dengan sempurna berserta bukti bertulis dan ada dokumen yang lengkap, ia menjadi mudah dah cepat serta menjimatkan kos.


Penyediaan Dokumen Hibah

Penyediaan dokumen hibah atau perisytiharan hibah adalah satu kaedah yang membolehkan harta seseorang dapat diagihkan kepada insan yang tersayang pada masa hidupnya terlebih dahulu.

PENGURUSAN WASIAT dan PELAKSANAANNYA

Pengurusan Wasiat

Baitulmal MAIS berbidang kuasa dan berkepakaran dalam Penulisan, Penyimpanan dan Perlaksanaan Wasiat selaras dengan undang-undang syariah dan sivil.

Penulisan Wasiat

Penulisan wasiat adalah merupakan alternatif bagi pewasiat untuk menyampaikan hasratnya tentang bagaimana asetnya perlu diagihkan selepas mereka meninggal dunia.

Penyimpanan Wasiat

Wasiat akan disimpan di tempat yang selamat bagi memastikan kerahsiaan dan juga untuk menghalang apa-apa perubahan yang tidak dibenarkan atau pemalsuan. Dalam tempoh penyimpanan tersebut, pewasiat boleh meminda isi kandungan wasiat mengikut hasrat yang diingini selagi ia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Terdapat beberapa tempat yang boleh difikirkan selamat untuk diletakkan wasiat seperti

 • Peti simpanan deposit (safe deposit box)
 • Pejabat Peguam
 • Syarikat Trustee Swasta
 • Syarikat Trustee Awam (Amanah Raya Berhad)
 • Badan-badan berkanun yang ada menawarkan perkhidmatan penulisan, penyimpanan dan pelaksanaan wasiat (contoh : Majlis Agama Islam Negeri)

Perlaksanaan Wasiat

Seseorang individu atau badan amanah yang dilantik dalam surat wasiat untuk melaksanakan wasiat adalah dinamakan sebagai WASI.

Sebagai wasi yang dilantik dalam surat wasiat, individu atau badan amanah yang telah ditetapkan dalam surat wasiat perlu melaksanakan wasiat tersebut mengikut undang2 syariat yang berkaitan.

Antara tanggungjawab sebagai WASI

 • Menjadi pemudahcara mengharmonikan benefisiari (penerima wasiat) dan ahli waris.
 • Mengenal pasti harta dan hutang si mati,
 • Mendapatkan pengesahan wasiat di Mahkamah Tinggi Syariah,
 • Mendapatkan Geran Probet di Mahkamah Tinggi Sivil,
 • Melunaskan hutang pewasiat dengan Allah dan dengan manusia,
 • Mebahagikan harta kepada benefisiari yang telah ditentukan oleh pewasiat dalam Dokumen Wasiat dan kepada waris yang berhak mengikut HUKUM FARAID.
Dalam proses untuk melaksanakan WASIAT, pihak WASI biasanya akan mengenakan yuran atau "fee", bergantung kepada individu dan juga badan amanah. Yang ini WARIS dan juga BENEFISIARI (penerima wasiat) perlu tahu berapakan caj yang dikenakan oleh wasi sama ada individu atau badan amanah.

Kenapa kena caj pulak?...sebab proses untuk melaksanakan bukan murah kerana ia melibatkan banyak proses pergi balik pejabat tanah, turun naik mahkamah, upah peguam, upah jurunilai harta, juruukur tanah (kalau melibatkan pembahagian tanah) dan juga kos pengurusan yang mungkin memerlukan wasi pergi keluar kawasan yang memerlukan kos perjalanan dan penginapan.

Caj fee tersebut bergantung kepada wasi dan mungkin berbeza-beza antara wasi sama ada individu dan badan amanah dan ada had maksimum yang ditetapkan. SILA SEMAK FEE, TERMA DAN SYARAT WASI TERLEBIH DAHULU SEBELUM BERSETUJU UNTUK MELANTIK WASI TERSEBUT. TENTUKAN JUGA DARI MANA KOS UNTUK MEMBAYAR FEE TERSEBUT SAMA ADA WARIS AKAN KELUARKAN DUIT ATAU AMBIL DARI SEBAHAGIAN HARTA SI MATI.

Sekian

Aziz Riadi


18 April 2017

WASIAT dan Apa yang anda perlu tahu...

WASIAT DAN APA YANG ANDA PERLU TAHU MENGENAINYA...


WASIAT

Wasiat ertinya iqrar seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut Hukum Syarak.

Dalil Wasiat

Firman Allah SWT yang bermaksud: “(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya.”
(Surah Al-Nisa’:11)

Daripada Abdullah bin Umar r.a., Rasullullah SAW bersabda yang bermaksud: “Seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, tidak sepatutnya tidur selama dua malam, melainkan dalam keadaan wasiat telah siap ditulis di sisinya.”
(Riwayat Al-Bukhari)Wasiat - Phamplet MAIS.001

Wasiat - Phamplet MAIS.003Hukum Wasiat


Peringkat awal islam, hukum wasiat kesemua harta kepada ibu bapa dan sanak saudara adalah wajib sebagaimana dalil Al-Quran yang bermaksud: “Diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa.”
(Surah-Al Baqarah: 180)

Kewajipan ini telah dimansuhkan dengan ayat -ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pusaka. Namun, amalan berwasiat masih digalakkan dengan had maksima satu pertiga dan ditujukan kepada selain waris.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan hak masing-masing. Oleh itu, tidak harus lagi berwasiat untuk mana-mana waris.
(Riwayat Abu Daud)

Had Wasiat

Pewasiat digalakkan tidak mewasiatkan hartanya melebihi satu pertiga. Berdasarkan hadis daripada Saad bin Abi Waqqas r.a. Katanya: Rasulullah SAW menziarahiku ketika aku sakit tenat pada Haji Wada’. Aku berkata: Ya Rasulullah, aku kini tenat, aku seorang yang berharta dan tiada yang mewarisiku melainkan anak perempuanku. Apakah boleh aku bersedekah dengan dua oertiga hartaku?” Jawab baginda: ”Tidak.” Aku bertanya: “Apakah boleh aku bersedekah dengan separuh hartaku?.” : Jawab Baginda: ”Tidak, satu pertiga sahaja. Satu pertiga pun sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan waris-waris engkau dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari engkau meninggalkan mereka miskin dan meminta-minta dari orang ramai.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Satu pertiga adalah dikira setelah dijelaskan hutang yang berkaitan dengan harta atau tanggungan si mati. Sekiranya pewasiat menanggung hutang yang banyak hingga kehabisan segala hartanya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan.

HIKMAH DISYARIATKAN WASIAT

Allah SWT mengharuskan wasiat kerana ia membawa faedah kepada pewasiat, kaum keluarganya dan masyarakat amnya. Pewasiat menerima faedah apabila dia menerima ganjaran dan pahala kerana wasiatnya. Kebaikan ini juga in sha Allah akan menjaga nama baik Arwah yang meninggal dunia dan meninggalkan wasiat dengan sempurna.

Kaum keluarga juga menerima faedah kerana biasanya wasiat ditujukan kepada kaum keluarga yang tidak menerima sebarang harta pusaka atau pun anak angkat. Jadi, mereka menerima sebahagian dari harta pusaka ini melalui wasiat. Mereka ini kadang-kadang terdiri daripada orang yang memerlukan bantuan.

Wasiat merupakan salah satu cara untuk berinfaq atau bersedekah kepada kepentingan tertentu seperti pembinaan masjid, sekolah, perpustakaan, hospital, dan pelbagai perkara untuk kemudahan orang awam. Wasiat juga boleh dianggap sebagai suatu sistem takaful sosial dalam Islam kerana faedah dan kebaikkannya memberi manfaat kepada maslahah umum.Sekian...

Aziz Riadi