14 September 2008

Info Penyakit

Info Penyakit...

Di sini saya ingin kongsi maklumat mengenai penyakit-penyakit yang biasa dihidapi oleh masyarakat Malaysia atau penyakit-penyakit yang dilindungi oleh insurance / takaful. Semoga pembaca lebih memahami risiko-risiko, symptom-symptom penyakit dan kaedah rawatan serta anggaran kos rawatan penyakit-penyakit tersebut.

No comments:

Post a Comment